اگه...

اگر رفتم بهشت

پشت در دستشویی عمومیش

حتما مینویسم

(لعنت به کسی که در این مکان سیب بخورد)

دیگر حوصله ی پرت شدن به این جهنم را ندارم...

/ 1 نظر / 28 بازدید
سینا قلندری

سیب بچین حوا... خسته ام.... بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند